abdas

ab.das
, ber.ab.dasVerba (kata kerja) Istilah agama Islam membersihkan diri ketika hendak salat dengan berwudu atau bertayamum: setelah abdas , ia lalu salat di masjid itu

abid

Adjektiva (kata sifat) Arkais (tidak lazim) tidak berkesudahan; kekal; abadi

Istilah agama Islam
(1) Verba (kata kerja) beribadah;
(2) Nomina (kata benda) orang yang taat kepada Tuhan; orang yang saleh

ajnabi

aj.na.bi
Berasal dari bahasa Arab Nomina (kata benda)
(1) orang asing;
(2) orang yang bukan sanak saudara dekat (hukumnya boleh kawin-mengawini antara laki- laki dan perempuan)

akidah

aki.dah
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam kepercayaan dasar; keyakinan pokok

akikah

aki.kah
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam
(1) penyembelihan ternak (seperti kambing atau lembu) sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya, lazimnya dilaksanakan pada hari ketujuh;
(2) tradisi penyembelihan ternak pada upacara pencukuran rambut bayi ketika berusia tujuh hari sebagai pernyataan syukur

amal ibadah

Istilah agama Islam perbuatan yang merupakan pengabdian kepada Allah, seperti salat dan zakat

amal jariah

perbuatan baik untuk kepentingan masyarakat (umum) yang dilakukan terus-menerus dan tanpa pamrih; perbuatan sosial

asar

Nomina (kata benda)
(1) waktu petang hari: pertemuan itu dilangsungkan pada waktu asar;
(2) waktu salat wajib pada petang hari antara habis waktu zuhur dan terbenam matahari;
(3) Istilah agama Islam (huruf awal ditulis dengan kapital) salat wajib sebanyak empat rakaat pada petang hari

Nomina (kata benda) bekas (tentang sisa kenangan): kenangan itu tiada asar nya lagi

autad

au.tad
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam anggapan tentang adanya empat orang yang sangat alim dan saleh, masing-masing menempati empat penjuru dunia, yaitu timur, barat, utara, dan selatan

baiat

bai.at
Nomina (kata benda)
(1) pelantikan secara resmi; pengangkatan; pengukuhan;
(2) Istilah agama Islam pengucapan sumpah setia kepada imam (pemimpin)