A

Nomina (kata benda)
(1) huruf pertama abjad Indonesia;
(2) nama huruf a;
(3) penanda pertama dalam urutan (mutu, nilai, dan sebagainya)

ab

Nomina (kata benda) wadah kecil dari timah untuk candu; hap

Arkais (tidak lazim) Nomina (kata benda) ayah

aba

Nomina (kata benda) ayah; bapak

aba-aba

Nomina (kata benda) kata perintah dalam baris-berbaris, gerak badan, dan sebagainya (seperti si...ap! maju ja...lan! berhen...ti!)

abad

Nomina (kata benda)
(1) masa seratus tahun: bangunan itu diperkirakan dapat bertahan satu abad;
(2) jangka waktu yang lamanya seratus tahun: abad ke-20 mulai pada tahun 1901 sampai tahun 2000;
(3) zaman (yang lamanya tidak tentu);
(4) masa yang kekal, tidak berkesudahan

abad keemasan

masa kegemilangan dan kejayaan yang dialami suatu bangsa atau negara dalam sejarahnya; zaman keemasan

abad komputer

zaman modern yang orang-orangnya memanfaatkan komputer dalam menyimpan dan mengolah data

abad modern

masa atau zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dan sebagainya)

abad pertengahan

kurun waktu sekitar tahun 500-1500 dalam sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat

abadi

aba.di
Adjektiva (kata sifat) kekal; tidak berkesudahan: di dunia ini tidak ada yang abadi