(ke)robohan

(ke)ro.boh.an
Nomina (kata benda) runtuhan; reruntuhan; puing

(ke)tikan

(ke).tik.an
Nomina (kata benda) yang; hasil mengetik: (ke)tikan nya rapi

aba

Nomina (kata benda) ayah; bapak

abad

Nomina (kata benda)
(1) masa seratus tahun: bangunan itu diperkirakan dapat bertahan satu abad;
(2) jangka waktu yang lamanya seratus tahun: abad ke-20 mulai pada tahun 1901 sampai tahun 2000;
(3) zaman (yang lamanya tidak tentu);
(4) masa yang kekal, tidak berkesudahan

abadiah

aba.di.ah
Berasal dari bahasa Arab Nomina (kata benda) kekekalan

abaimana

abai.ma.na
Arkais (tidak lazim) Nomina (kata benda)
(1) lubang pelepasan; dubur;
(2) kemaluan

abaka

aba.ka
tumbuhan yang seratnya dibuat tali belati; Musa textilis

abakus

aba.kus
Nomina (kata benda) dekak-dekak; swipoa

Nomina (kata benda) Istilah arsitektur lempeng datar di atas kepala tiang dengan pinggiran cekung atau beralur

aban

Nomina (kata benda) Istilah antropologi sebutan bagi duda dalam masyarakat Dayak Kayan

abangan

abang.an
Berasal dari bahasa Jawa Nomina (kata benda) golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan

Nomina (kata benda) talang air pada atap rumah dan sebagainya