aerator

ae.ra.tor
Nomina (kata benda) [El] alat bertenaga listrik yang berfungsi menambahkan udara ke dalam air (pd akuarium dan sebagainya) untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut

agometer

ago.me.ter
Nomina (kata benda) [El] alat untuk mengatur aliran listrik; reostat

arus bolak-balik

[El] arus listrik yang tegangan dan arahnya berganti-ganti secara berkala, misalnya seratus kaki per detik

arus listrik

[El] gerak elektron dari satu kutub sumber listrik ke kutub lain melalui kawat penghubung

diagometer

di.a.go.me.ter
Nomina (kata benda) [El] alat untuk mengukur kekuatan penghantar listrik

elektronegatif

elek.tro.ne.ga.tif
Adjektiva (kata sifat) [El] berkaitan dengan muatan negatif listrik

flensa

flen.sa
Nomina (kata benda) [El] pinggiran luar yang menonjol seperti pipa gas, pipa air, atau alat bantu lain untuk menyambung atau menempatkan pada kedudukan yang baik

flip-plop

Nomina (kata benda) [El]
(1) rangkaian multivibrator yang stabil;
(2) rangkaian elektronika yang menjadi pembentuk register dan pencacah

gerbang

ger.bang
, meng.ger.bangVerba (kata kerja) terurai dan kusut tak keruan (tentang rambut)

Nomina (kata benda) pintu masuk

Nomina (kata benda) [El] rangkaian elektronis yang memiliki satu keluaran dan satu atau lebih masukan serta dirancang agar keluaran hanya bekerja ketika terdapat kombinasi pulsa tertentu pada masukan

henry

hen.ry
Nomina (kata benda) [El] satuan induksi listrik