abus

Nomina (kata benda)
(1) mata uang timah yang terkecil zaman dahulu, harganya sepersepuluh duit;
(2) Kiasan tidak berharga; sedikit sekali

Verba (kata kerja) mampus: abus lah kamu sekalian

amput

am.put, meng.am.put
Verba (kata kerja) Bahasa kasar bersetubuh

anak kolong

Bahasa kasar anak serdadu (yang lahir dan dibesarkan di tangsi pada zaman Hindia Belanda);
(2) Kiasan anak tentara anak kolong komidi pemain komidi panggung, tonil, sandiwara; anak bangsawan

berkirai

ber.ki.rai
Verba (kata kerja) Bahasa kasar pergi; enyah: berkirai lah engkau dari sini

bermulut-mulut

ber.mu.lut-mu.lut
Verba (kata kerja) Bahasa kasar bercakap-cakap: jangan suka bermulut-mulut dengan dia

bincacak

bin.ca.cak
Adjektiva (kata sifat) Bahasa kasar terkutuk (untuk cacian atau makian)

butuh

bu.tuh
Verba (kata kerja) , mem.bu.tuh.kanVerba (kata kerja) sangat perlu menggunakan; memerlukan: negara kita masih butuh investasi modal asing

Nomina (kata benda) Bahasa kasar kemaluan laki-laki; zakar

cekik

ce.kik
Verba (kata kerja) men.ce.kikv memegang dan mencekam leher (merih) sehingga yang dipegang dan dicekam tidak dapat bernapas: dalam perkelahian itu, ia berhasil cekik leher musuhnya hingga musuhnya itu lemas dan hampir mati;
(2) Kiasan mematikan; menindas: pengusaha besar itu berusaha dengan segala cara untuk cekik pengusaha kecil; tengkulak dengan sistem ijon selalu cekik petani;
(3) Kiasan mahal sekali (tentang harga): harganya cekik leher;
(4) Arkais (tidak lazim) Bahasa kasar makan

Verba (kata kerja) ber.ce.kik vKiasan bertengkar (berbantah) dengan hebat

cukimai

cu.ki.mai
Nomina (kata benda) Bahasa kasar puki makmu (dipakai untuk cacian)

geblek

geb.lek
Adjektiva (kata sifat) Bahasa kasar bodoh sekali; bebal