usuluddin

usu.lud.din
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam ilmu tentang dasar-dasar agama Islam yang menyangkut iktikad (keyakinan) kepada Allah, rasul, kitab suci, soal-soal gaib (seperti hari kiamat, surga, dan neraka), kada dan kadar; ilmu tauhid; teologi Islam

uzlah

uz.lah
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam pengasingan diri untuk memusatkan perhatian pada ibadah (berzikir dan tafakur) kepada Allah Swt.

wali hakim

Istilah agama Islam pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali pengantin perempuan dalam pernikahan jika pengantin perempuan tidak mempunyai wali

wali mujbir

Istilah agama Islam wali (orang tua, saudara laki-laki, dan sebagainya) yang berhak menikahkan seseorang yang masih gadis tanpa memerlukan izin gadis tsb

warak

wa.rak
Adjektiva (kata sifat) Istilah agama Islam patuh dan taat kepada Allah: kita harus warak berpantang segala larangan

Nomina (kata benda) badak

wudu

wu.du
Verba (kata kerja) Istilah agama Islam menyucikan diri (sebelum salat) dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki: hai Nak, wudu dulu sebelum salat

wukuf

wu.kuf
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam salah satu upacara menunaikan ibadah haji dengan berdiam (hadir) di Arafah ketika mulai waktu tergelincir sampai terbenam matahari tanggal 9 Zulhijah

Zabaniah

Za.ba.ni.ah
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam malaikat penjaga neraka (yang memasukkan orang ke api neraka)

zakum

za.kum
Nomina (kata benda) Istilah agama Islam pohon dalam neraka yang buahnya menjadi makanan penghuni neraka

zuhur

zu.hur
Nomina (kata benda)
(1) waktu tengah hari;
(2) waktu salat wajib setelah matahari tergelincir sampai menjelang petang;
(3) Istilah agama Islam (huruf awal ditulis dengan kapital) salat wajib sebanyak empat rakaat pada waktu tengah hari sampai menjelang petang