Arti kata semula menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari semula menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari semula adalah:

se.mu.la
Nomina (kata benda) (seperti) yang dahulu; yang mula-mula; sediakala: kembali ke tempat -;
(2) Nomina (kata benda) yang mula pertama; yang pertama sekali: jumlah uang yang dikeluarkan melampaui perkiraan -;
(3) Nomina (kata benda) sebelum keadaan sekarang: semula ia adalah mantri polisi kecamatan;
(4) Adverbia (sejak, dari) mula-mula sekali: sejak semula sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat;
(5) Adverbia diulang sekali lagi (dari mula): bacalah semula supaya lebih pahamKategori:
Kelas Kata:

Kata lain yang mirip dengan semula adalah: