Arti peribahasa dilihat pulut menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari dilihat pulut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari dilihat pulut adalah:

Peribahasa apa yang kelihatan di luar (pd lahirnya) berlainan dengan keadaan sebenarnya (seperti kelihatannya pandai, sebenarnya tidak tahu apa-apa)Kategori:

Kata lain yang mirip dengan dilihat pulut adalah: