yang merah saga

Peribahasa yang indah dan yang baik ialah budi bahasa, bukan rupa atau wajah

yang pipit sama pipit

Peribahasa bergolong-golong menurut derajat atau pangkat masing-masing; persahabatan (perjodohan) baru sempurna kalau sama tingkat derajatnya

yang rebah ditindih

yang rebah di.tin.dih
Peribahasa yang sudah celaka (miskin) bertambah celaka (miskin)

yang teguh disokong

Peribahasa yang sudah kuat (kaya dan sebagainya) dibantu, sedang yang lemah (miskin dan sebagainya) digencet