Arti kata cakap menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari cakap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari cakap adalah:

ca.kap
Adjektiva (kata sifat)
(1) kalau sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat: cakap engkau membunuh hulubalang itu?; patik tiada cakap bercerai dengan dia;
(2) pandai; mahir: anak itu belum cakap mengerjakan hitungan perkalian;
(3) mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu: ia diberhentikan dari jabatannya karena tidak cakap;
(4) bagus rupanya; cantik; rupawan: gadis itu modern lagi cakap;
(5) bagus; elok (potongan atau halus bahannya tentang pakaian dan sebagainya) : alangkah cakap nya baju itu;
(6) patut; serasi: ia pantas dan cakap benar memakai baju itu;
(7) Berasal dari bahasa Minangkabau tangkas; cekatan (tidak lamban): tampaknya ia cakap bekerja

bicara; omong: orang itu banyak cakapKategori:
Kelas Kata:
Asal Bahasa:

Kata lain yang mirip dengan cakap adalah: