angin haluan

istilah pelayaran angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah gerakan perahu; angin sakal

angin paksa

istilah pelayaran gerakan udara yang baik untuk berlayar

anja

an.ja
Berasal dari bahasa Minangkabau , ber.an.ja-an.jaAdjektiva (kata sifat) manja

Nomina (kata benda) istilah pelayaran tali besar untuk menaikkan atau menurunkan layar

apung

Verba (kata kerja) , apung-apungNomina (kata benda)
(1) sesuatu yang terapung-apung di permukaan air atau yang dapat ditempatkan di air dan tidak tenggelam (seperti kayu di laut, pelampung);
(2) istilah pelayaran badan baling-baling (semacam baling-baling kecil yang dipasang di bagian ujung topdal yang ditarik) yang akan berputar selama kapal melaju dan putarannya diteruskan ke roda penerus serta ke piringan penunjuk jarak

baba

ba.ba
Nomina (kata benda) sapaan untuk orang Cina (laki-laki)

Nomina (kata benda) istilah pelayaran tikus

baco

ba.co
Nomina (kata benda) kuli bongkar muat yang dibawa kapal untuk melaksanakan pembongkaran atau pemuatan di pelabuhan yang tidak mempunyai atau menyediakan kuli sendiri

baksi

bak.si
Nomina (kata benda) istilah pelayaran layar penyorong, dipasang pada tiang belakang

bam

Nomina (kata benda) istilah pelayaran kayu (papan, balok) tumpuan kemudi atau tiang pada kapal atau perahu

Nomina (kata benda) bunyi yang berat dan lembut pada gendang