Arti kata asal menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari asal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari asal adalah:

Nomina (kata benda) keadaan (tempat, wujud, rupa, dan sebagainya) yang semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke asal nya;
(2) Adjektiva (kata sifat) mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yang asal sudah tidak diketahui lagi

Partikel
(1) dengan syarat; apabila: engkau boleh pergi asal pekerjaanmu beres;
(2) pokoknya; yang penting: biar lambat asal selamat

Adjektiva (kata sifat) Cakapan (tidak baku) sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan asal saja, ikutilah petunjuk yang adaKategori:
Kelas Kata:
Ragam Bahasa:

Kata lain yang mirip dengan asal adalah: