Arti peribahasa sungguhpun kawat yang dibentuk menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari sungguhpun kawat yang dibentuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari sungguhpun kawat yang dibentuk adalah:

sungguhpun kawat yang dibentuk, ikan di laut yang di.a.dang
Peribahasa sungguhpun tampaknya tidak ada suatu maksud, tetapi ada juga yang ditujuKategori:

Kata lain yang mirip dengan sungguhpun kawat yang dibentuk adalah: