Arti kata siasat menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari siasat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari siasat adalah:

si.a.sat
Nomina (kata benda)
(1) periksa; pemeriksaan yang teliti; penyelidikan: jangan Kakanda kurang siasat , kurang periksa;
(2) pertanyaan (yang bermaksud menyelidiki dan sebagainya) : panjang dan dalam benar siasat nya; sudi siasat , pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan;
(3) teliti; saksama: ia amat perkasa dan siasat memerintah rakyat;
(4) kecaman; kritik; teguran; celaan: atas siasat pembaca yang bermaksud memperbaiki buku ini, lebih dahulu saya ucapkan terima kasih;
(5) politik (muslihat, taktik, tindakan, kebijakan, akal) untuk mencapai suatu maksud: tiap-tiap partai mempunyai siasat untuk melaksanakan cita-citanya dalam ketatanegaraan; siasat pemerintah untuk mengembalikan keamanan dalam negeri disetujui oleh parlemen;
(6) muslihat dan cara berperang: Angkatan Laut kita harus mengatur siasat dalam menghadapi serangan-serangan kapal selam lawan;
(7) cara bekerja; cara melakukan sesuatu; metode: siasat pekerjaan; siasat mengajar membaca yang mula-mula sekali

Klasik Nomina (kata benda) siksa; aniaya; hukumanKategori:
Kelas Kata:
Ragam Bahasa:

Kata lain yang mirip dengan siasat adalah: