ajojing

ajo.jing
Nomina (kata benda) Cakapan (tidak baku) dansa dengan gerakan berjingkrak

akak

Adjektiva (kata sifat) Cakapan (tidak baku) kakak

ala

Partikel atas; pada; kepada; akan

Adjektiva (kata sifat) tinggi

Partikel Cakapan (tidak baku) secara: model ala Barat

Istilah hukum tanah yang tidak dikerjakan lagi, tetapi pemilik atau keturunannya masih mempunyai hak utama atas tanah itu

alem

alem, alem.an
Adjektiva (kata sifat) Cakapan (tidak baku) manja; kolokan

alifbata

alif.ba.ta
Nomina (kata benda) Cakapan (tidak baku) abjad Arab

aling-alingan

aling-aling.an
Nomina (kata benda) Cakapan (tidak baku) aling-aling

ama

Lihat hama

Partikel Cakapan (tidak baku) sama; terhadap: aku tambah kagum ama eyang putri

ambeien

am.bei.en
Nomina (kata benda) Cakapan (tidak baku) puru sembilik; wasir

ambreng-ambrengan

am.breng-am.breng.an
Adverbia Cakapan (tidak baku) tersebar ke mana-mana; tersebar ke sana-sini (tentang bau dan sebagainya)

amburadul

am.bu.ra.dul
Adjektiva (kata sifat) Cakapan (tidak baku) centang perenang; berantakan; porak-poranda: para penghuni di sekitar tempat itu hanya mampu diam dan kesal, tanpa dapat berbuat apa-apa menyaksikan keadaan yang amburadul