Arti kata percuma menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari percuma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari percuma adalah:

per.cu.ma
Adverbia sia-sia; tidak ada gunanya (hasilnya dan sebagainya) : percuma saja ia bersekolah, kepandaiannya tidak digunakannya

Adjektiva (kata sifat)
(1) tidak ada gunanya (hasilnya dan sebagainya) ; sia-sia: percuma juga kita bekerja keras jika tanpa imbalan yang sesuai;
(2) cuma-cuma; gratisKategori:
Kelas Kata:

Lawan kata / antonim percuma

...

Contoh kalimat menggunakan percuma

...


Kata lain yang mirip dengan percuma adalah: