bertahunan

ber.ta.hun.an
Kata bilangan sifat tumbuhan yang hidupnya lebih dari dua tahun (bahkan sampai ratusan tahun), biasanya berbunga setiap tahun

bertiga

ber.ti.ga
Kata bilangan berbilangan tiga; berjumlah tiga sekawan atau sekelompok orang dan sebagainya: kita bertiga menghadap kepala sekolah

bertruk-truk

ber.truk-truk
Kata bilangan beberapa atau berpuluh-puluh truk: diperlukan tanah bertruk-truk untuk menimbun rawa itu untuk dijadikan lahan pertanian dan permukiman

beruntai-untai

ber.un.tai-un.tai
Kata bilangan banyak untaiannya (mercon dan sebagainya) ; berenteng-renteng; berangkai-rangkai

biliun

bi.li.un

(1) satuan bilangan yang dilambangkan dengan dua belas nol (000.000.000.000) di belakang angka 1-999 (di Inggris dan Jerman);
(2) satuan bilangan yang dilambangkan dengan sembilan nol (000.000.000) di belakang angka 1-999 (di Amerika Serikat dan Prancis)

ceban

ce.ban
[Cn]Kata bilangan sepuluh ribu

ceceng

ce.ceng
[Cn]Kata bilangan seribu

cepek

ce.pek
Kata bilangan Cakapan (tidak baku) seratus

cik

Nomina (kata benda)
(1) encik: cik Amat;
(2) kecik (berarti kecil, muda): mak cik; pak cik

Berasal dari bahasa Minangkabau Nomina (kata benda) tahi; cirit

Adjektiva (kata sifat) Arkais (tidak lazim) rapi, bagus, dan menarik

jumlah besar bubuk morfin sebanyak 300 cekak

Nomina (kata benda) tiruan bunyi untuk mengusir anjing