Arti kata dalam menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari dalam adalah:

da.lam
Adjektiva (kata sifat) jauh ke bawah (dari permukaan); jauh masuk ke tengah (dari tepi): lukanya cukup dalam;
(2) Adjektiva (kata sifat) paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya) ;
(3) aKiasan sampai ke lubuk hati; betul-betul terasakan di hati (tentang cinta, dendam, penderitaan, sakit hati): cintanya kepada gadis itu sangat dalam;
(4) Adjektiva (kata sifat) mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan): perkataan ini dalam maknanya;
(5) Adjektiva (kata sifat) mengandung arti (maksud tertentu): kata-kata yang diucapkan kepadamu cukup dalam;
(6) Nomina (kata benda) bagian yang di dalam, bukan bagian luar: ketika rumah itu terbakar, anak-anaknya masih ada di dalam;
(7) Nomina (kata benda) lingkungan daerah (negeri, keluarga) sendiri: orang dalam; urusan dalam;
(8) Adjektiva (kata sifat) jeluk: piring dalam;
(9) Nomina (kata benda) batin;
(10) Nomina (kata benda) yang tidak tampak dari luar (tentang penyakit dan sebagainya) : penyakit dalam

Partikel
(1) kata depan untuk menandai tempat yang mengandung isi: dalam rumah itu tidak ada mebel;
(2) kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi (kiasan): dalam ceramahnya ia sempat menyinggung ketimpangan ini; kemenangan sudah ada dalam tangannya;
(3) kata depan untuk menunjukkan kebalikan dari makna di luar: dalam kampung itu terdapat ulama yang pandai-pandai;
(4) kata depan untuk menandai waktu dalam jangka tertentu: dalam bulan Januari;
(5) di antara; di kalangan: dalam mereka yang bertiga belas itu ada yang bergirang-girang; dalam pada ituPartikel sementara itu; bersamaan waktunya dengan itu: dalam Panitia Ejaan 1966 dengan Jawatan Kuasa Malaysia mulai berundingKategori:
Kelas Kata:

Kata lain yang mirip dengan dalam adalah: