Arti kata dahulu menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari dahulu adalah:

da.hu.lu
Nomina (kata benda)
(1) (waktu) yang telah lalu; (masa) lampau: lain dahulu lain sekarang;
(2) lebih awal; paling depan: dahulu bajak daripada jawi;
(3) yang mula-mula (dikerjakan, diperbuat, dan sebagainya) ; dulu: dahulu membaca, lalu menulis; silakan duduk dahulu;
(4) lebih awal; sebelum: terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih; dahulu daripada ituKategori:
Kelas Kata:

Kata lain yang mirip dengan dahulu adalah: