wali kelas

[Dik] guru yang diserahi tugas membina murid dalam satu kelas