lekat-lekat air

le.kat-le.kat air
[Min] keadaan yang basah apabila terkena air pada permukaan mineral

lekat-lekat udara

le.kat-le.kat udara
[Min] sifat permukaan mineral yang tidak basah apabila terkena air

lengas total

hasil penjumlahan lengas bawaan dan lengas bebas

lignit

lig.nit
Nomina (kata benda) [Min] jenis batu bara yang merupakan tingkat pertama hasil proses pembatubaraan gambut

lopak

lo.pak
Nomina (kata benda) lekukan tanah yang berisi air (tidak mengalir); kobakan

, lo.pak-lo.pakNomina (kata benda) tempat tembakau (sirih dan sebagainya) yang dibuat dari anyaman daun pandan, kayu, dan sebagainya

Berasal dari bahasa Minangkabau Nomina (kata benda) petak (sawah): memiliki sawah tiga lopak

Adjektiva (kata sifat)
(1) kembali bertingkah laku, berpikir, dan sebagainya sebagai anak-anak (tentang orang yang berusia lanjut);
(2) tidak tahu yang akan dikatakannya; bingung

Nomina (kata benda) [Min] tempat menampung air atau cairan lumpur pada tambang yang kemudian dipompakan ke luar

pelombongan bawah

pe.lom.bong.an bawah
[Min] cara penggalian bahan tambang bawah tanah yang arah penggaliannya lurus ke bawah

pelombongan datar

pe.lom.bong.an datar
[Min] cara penggalian bahan tambang yang arah penggaliannya mendatar atau horizontal

pelombongan punggung datar

pe.lom.bong.an punggung datar
[Min] cara penggalian bahan tambang yang arah penggaliannya ke atas dengan menghancurkan tanah, gunung, dan sebagainya lapis demi lapis sejajar dengan lantai kerja

pengatusan

peng.a.tus.an
Nomina (kata benda)
(1) proses, cara, perbuatan mengatuskan;
(2) [Min]pengayaan kandungan logam berharga suatu bahan galian bijih kadar rendah dengan menggunakan larutan encer tertentu