Arti kata bahari menurut KBBI

Apakah Anda sedang mencari makna dari bahari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut adalah penjelasannya:

Arti dari bahari adalah:

ba.ha.ri
Klasik
(1) Adjektiva (kata sifat) dahulu kala; kuno: adat yang bahari; zaman bahari;
(2) Verba (kata kerja) bertuah: keris bahari

Klasik Adjektiva (kata sifat) indah; elok sekali: duduk menyembah Sitti bahari

Adjektiva (kata sifat) Arkais (tidak lazim) mengenai laut; bahariKategori:

Kata lain yang mirip dengan bahari adalah: