syala

sya.la
[Skt]Nomina (kata benda) pohon jenis Artocarpus

tirta

tir.ta
[Skt]Nomina (kata benda) air

wana

wa.na
[Skt]Nomina (kata benda) hutan

wanara

wa.na.ra
[Skt]Nomina (kata benda) kera; monyet

yuda

yu.da
[Skt]Nomina (kata benda) perang: Bharata yuda , perang keluarga (keturunan) Bharata