cung

[Plb] terung

kacung

ibung

Nomina (kata benda)
(1) Arkais (tidak lazim) ibu; mak;
(2) [Plb]bibi

renggang

reng.gang
Adjektiva (kata sifat)
(1) ada celahnya (antaranya, sela-selanya); tidak rapat: mereka disuruhnya berjajar agak renggang sedikit;
(2) kurang erat (tentang persahabatan dan sebagainya) : perkara itu menyebabkan hubungan antara kedua negara itu semakin renggang

[Plb]Verba (kata kerja) , me.reng.gang ga.waiVerba (kata kerja) memerkosa perempuan