batekeng

ba.te.keng
[Mnd]Verba (kata kerja) berfoto bersama: mereka batekeng di pinggir pantai